Fundacja

Fundacja im. Leonardy i Gustawa Kiwerskich Dwór Kultury została założona w roku 2018. 

Profil działania fundacji obejmuje 3 obszary:

– rozwój obszarów wiejskich,
– wspieranie kultury,
– opiekę nad zabytkami. 

Powyższe 3 obszary działania fundacji współgrają ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. 

Fundacja ma swoją siedzibę w zabytkowym zespole dworsko-parkowym, rolą fundacji jest opieka nad tym zabytkiem, jego utrzymanie i konserwacja. Zadanie to jest realizowane przez fundację od chwili jej powołania.
Fundacja starając się utrzymać społecznie użyteczną funkcję budynku rozpoczęła, pod nazwą „Dwór Kultury”, prowadzenie w nim działalności kulturalnej. We Dworze znajduje się sala projekcyjna oraz sale wystawowe. Głównym wydarzeniem, organizowanym w ciągu roku przez fundację, jest Festiwal Wizji (www.festiwalwizji.pl). W czasie jego trwania odbywają się projekcję filmów, spotkania z twórcami oraz wystawy i warsztaty artystyczne.

Realizacja trzeciego obszaru działania, czyli rozwój obszarów wiejskich, koncentruje się na terenie gdzie działa fundacja, czyli gminie Rudnik. Fundacja realizuje je na kilka sposobów, które łączą się z poprzednimi obszarami. Fundacja współpracuje z kołami gospodyń wiejskich, działającymi w okolicznych wsiach. Jedno z tych kół – KGW „Źródła Werbki”, ma swoją siedzibę w budynku dworu. 

W ramach Festiwalu Wiji, organizujemy zajęcia, warsztaty dla młodzieży z gminy Rudnik.
Festiwal jest także okazją do poznania naszych terenów przez przyjezdnych uczestników fesWwalu, co stanowi impuls dla popularyzacji gminy, jako miejsca o dużych walorach turystycznych i krajobrazowych. 

Natomiast prowadzone przez fundację utrzymanie i późniejsza, docelowa rewitalizacja zespołu dworsko- parkowego w Wierzbicy, przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności gminy Rudnik i powiatu krasnostawskiego.

Źródłami finansowania Fundacji mogą być m.in.: darowizny i dotacje, których całość jest przeznaczone na działalność Fundacji. 

FUNDACJA im. Leonardy i Gustawa Kiwerskich DWÓR KULTURY.
Adres: Wierzbica 24, 22-330 Wierzbica

tel. +48 846 111 375

mail: kontakt@dworkultury.pl

KRS nr 0000720398
NIP 564-179-27-82
REGON 369552624

Chcesz wesprzeć naszą działalność? Prosimy o wpłaty na konto tytułem „darowizna na cel działalności statutowej”.   

Numer rachunku bankowego: 09 9610 0002 2001 0010 5138 0001