Fundacja Dwór Kultury

Prowadzi działalność kulturalną na terenie wsi Wierzbica w gminie Rudnik. Celem Fundacji jest rozwój terenów wiejskich. Działamy na rzecz sztuki oraz kultury, jako takich. Wspieramy ochronę zabytków, – utrzymując zabytkowy dwór i park, w których Fundacja prowadzi swą działalność – Dwór Kultury.

Źródłami finansowania Fundacji mogą być m.in.: darowizny i dotacje, a także dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, których całość jest przeznaczone na działalność Fundacji. 

Chcesz wesprzeć naszą działalność? Prosimy o wpłaty na konto  tytułem „darowizna na cel działalności statutowej”.   

 

 

FUNDACJA im. Leonardy i Gustawa Kiwerskich DWÓR KULTURY.
Adres: Wierzbica 24, 22-330 Wierzbica

Numer rachunku bankowego: 09 9610 0002 2001 0010 5138 0001 

KRS nr 0000720398
NIP 564-179-27-82
REGON 369552624

Close Menu